[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
25/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ( view : 62 )
    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
11/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( view : 78 )
    การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ ( view : 229 )
    ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ
9/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ ( view : 224 )
    มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
9/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ( view : 227 )
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
6/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการละเว้นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ ( view : 227 )
    มาตรการป้องกันการละเว้นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ
1/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลในพื้นที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ) ( view : 203 )
    ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลในพื้นที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ)
4/มิ.ย./2564 : ข่าวสารทั่วไป
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ( view : 213 )
    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
1/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส Covid-19 ของตำบลกระหวะ ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ( view : 196 )
    ประกาศการใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ เป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้เฝ้าระวังและสังเกตอาการจากไวรัส Covid-19 ของตำบลกระหวะ ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564
22/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ( view : 204 )
    ประกาสหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
28/ม.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง ( view : 245 )
    ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง
23/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( view : 281 )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ วัน เวลา สถานทีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22/ธ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ( view : 274 )
    รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
23/ก.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายหัวสะพาน-ทุ่งนา หมู่ที่2 บ้านพอเบาะ ( view : 43 )
    ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายหัวสะพาน-ทุ่งนา หมู่ที่2 บ้านพอเบาะ
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลกระหวะ ( view : 269 )
    ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลกระหวะ
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็กและเยาวชนมุสลิม ( view : 264 )
    โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็กและเยาวชนมุสลิม
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหัด ( view : 267 )
    โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคหัด
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ (ชิกุนคุนย่า)ปี 2562 ( view : 283 )
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ (ชิกุนคุนย่า)ปี 2562
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 ( view : 252 )
    คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
11/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อการกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 ( view : 240 )
    หัวข้อการกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>