[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ( view : 244 )
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( view : 238 )
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ( view : 204 )
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 ( view : 188 )
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ( view : 183 )
    การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่ ( view : 176 )
    การอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่
10/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป้นปัจจุบัน ( view : 176 )
    การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป้นปัจจุบัน
8/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมสภา อบต.กระหวะ ประจำปี 2562 ( view : 182 )
    ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมสภา อบต.กระหวะ ประจำปี 2562
8/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ( view : 177 )
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระ
7/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี ( view : 167 )
    แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี
7/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ( view : 162 )
    ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
29/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ประจำปี 2562 ( view : 181 )
    กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ประจำปี 2562
24/ก.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( view : 293 )
    ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24/ก.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ( view : 299 )
    กำหนดโครสร้างส่วนราชการ
9/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ประจำปี ๒๕๖๓ ( view : 196 )
    ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินของท่าน
27/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ( view : 150 )
    แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
27/ธ.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ( view : 143 )
    แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
4/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ ( view : 144 )
    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ
27/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ ( view : 226 )
    การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
10/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( view : 143 )
    มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>