[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
Google Map
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
เดินสายติดตั้งไฟข้างทาง ถนนสายบ้านราวอ-ปาลัส ( 22/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้เดินสายติดตั้งไฟข้างทาง ถนนสายบ้านราวอ-ปาลัส เนื่องในวันที่ 12 พ.ค. 2566  ที่ผ่านมาโดนลอบวางเพลิง ทำให้ไฟข้างทางดับทั้งเส้น
.
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Website : www.krawha.go.th
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด (Big Cleaning) ( 22/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อจัดเตรียมห้องต่างๆ ภายในสำนักงาน อบต. ใหม่ และเก็บกวาด อบต. เก่า ให้เรียบร้อย
.
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
Website : www.krawha.go.th
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์บริหารส่วนตำบลกระหวะ

ร่วมต้อนรับนายซีลาลดีน หะยีอาหวัง ที่ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( 18/พ.ค./2566 )
    

ยินดีต้อนรับสู่ทีมของเรา เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับ นายซีลาลดีน หะยีอาหวัง
.
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ นำโดยนายก (นายโสนิล เจ๊ะนิ) รองปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมต้อนรับนายซีลาลดีน หะยีอาหวัง ที่ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
.
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ #กระหวะ #อบต

จัดการประชุมผู้ปกครองของน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ ประจำปี 2566 ( 18/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ (นายก) ปลัด และเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระหวะ ประจำปี 2566
.
เพื่อหารือและรับฟังความเห็นร่วมกัน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมใหม่ของน้องๆ ในปีนี้
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ  #กระหวะ #อบต

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ( 18/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
.
เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสิ่งแวดภายนอก นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน รวมถึงได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย
.
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ #อบต #กระหวะ

ร่วมต้อนรับนางนูลรีย๊ะ อับดุลบุตร ที่ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัด ( 18/พ.ค./2566 )
    

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนางนูลรีย๊ะ อับดุลบุตร
.
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ (นายก) สมาชิกคณะทำงาน ปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมต้อนรับนางนูลรีย๊ะ อับดุลบุตร ที่ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งรองปลัด
.
แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ #กระหวะ #อบต

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ( 18/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

โครงการส่งเสริมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 18/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะใหม่ หมู่ 3 นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ นายก พร้อมด้วยปลัด สมาชิกคณะทำงาน อบต. และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า ประจำปี พ.ศ. 2566
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ #อบต #กระหวะ

ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 18/พ.ค./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ได้เริ่มตั้งด่านชุมชน อบต.กระหวะ ร่วมรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
.
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในชีวิตวิถีใหม่
.
.
#อบต #กระหวะ #องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ

มอบวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ( 18/พ.ค./2566 )
    

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) นำโดยนายโสนิล เจ๊ะนิ นายก พร้อมด้วยปลัด เจ้าหน้าที่ และครูดูแล ได้ร่วมเก็บภาพหมู่กับน้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้ ร่วมถึงได้มอบวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้แก่น้องๆ อีกด้วย
.
ขอแสดงความยินดี และขอให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
.
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ #อบต #กระหวะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 -> [จำนวน 34 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>