[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ดูแลในพื้นที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ)
โดย : Admin
เข้าชม : 68
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

ประชาสัมพันธ์คนพิการ


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ 11/ส.ค./2564
      มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ 9/ส.ค./2564
      ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9/ส.ค./2564
      มาตรการป้องกันการละเว้นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ 6/ส.ค./2564
      การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด 2/ต.ค./2562